Introductie Handelingsgericht werken in passend onderwijs

Door: Erik van Meersbergen & Peter de Vries

In het boek Handelingsgericht werken in passend onderwijs (Eerste druk: ISBN 9789491269073, Tweede, herziene druk 9789491269134, derde, herziene druk 9789491269257) staan achtergronden, theorieën en voorbeelden. De nadruk ligt op het waarom van het pedagogisch handelen. Het slothoofdstuk bevat een overzicht van hulpmiddelen die bij het handelingsgericht werken in passend onderwijs dagelijks te gebruiken zijn. Het gaat dan vooral om het hoe.
Deze website biedt deze hulpmiddelen (formulieren, formats, kijkwijzers, aandachtspunten, werkbladen e.d.) verdeeld over drie delen. Deel A bevat hulpmiddelen die behulpzaam zijn bij het vormgeven van handelingsgericht werken in passend onderwijs. Deel B biedt hulpmiddelen die de leraar inzet bij het afstemmen op onderwijsbehoeften. Ook de algemene hulpmiddelen om de taak van de leraar als pedagoog te ondersteunen, komen hier aan bod. Deel C geeft hulpmiddelen voor het team om passend onderwijs systeemgericht in te zetten.

Nieuw zijn (toevoeging aan de Tweede, herziene druk):

A.19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26.

B.13 en 14.

C.6, 7 en 8.

Herzien zijn:

B.1 en 2.

Uitgebreid zijn:

B.1 en C.8.

Nieuw zijn (toevoeging aan de Derde, herziene druk):

B.15 Formuleren van ondersteuningsbehoeften van de leraar

C.9 Checklist Argumentatie Handhaving of verwijzing van de leerling

Herzien is:

A.7 Goodness-of-fit van de leraar

De hulpmiddelen zijn eenvoudig te printen, kopiëren en (meestal) voor eigen gebruik aan te passen. Bij overname en bewerking is een duidelijke bronvermelding naar dit boek en naar de vermelde makers vereist.

Bij elk hulpmiddel staat:
• de naam, inclusief deelaanduiding en volgnummer,
• de herkomst en/of de bronvermelding,
• een toelichting waarbij ook de functies worden aangegeven,
• een of meer verwijzingen naar hoofdstukken waarop het betrekking heeft,
• een gebruiksaanwijzing: voor wie is het bedoeld, wanneer wordt het ingezet, wie zijn er nog meer bij betrokken.

In de toelichtingen wordt vaak gesproken over (interne) begeleiders. Voor (interne) begeleider kan ook een andere professional met een speciale taak gelezen worden, zoals gedragsspecialisten, zorgcoördinatoren, remedial teachers, rekenspecialisten, taalspecialisten, autisme-specialisten, mentoren, onderwijsbegeleiders en ambulante begeleiders.