In dit openbare deel zijn enkele links actief. Om toegang te krijgen tot het volledige materiaal registreer je met behulp van de code in het boek "Handelingsgericht werken in het passend onderwijs" of door betaling van een eenmalige bijdrage.

B.1 Gedragsmatrix (met ingevuld voorbeeld)
B.2 Kijkwijzer Ecologie van de leerling
B.3 Aandachtspunten Interventies basaal pedagogisch handelen
B.4 Aandachtspunten Een goed begin van het nieuwe schooljaar
B.5 Aandachtspunten Regels en afspraken
B.6 Aandachtspunten en richtlijnen straffen en belonen
B.7 Kijkwijzer Directe Instructie Model (DIM)
B.8 Checklist Leerkrachtvaardigheden
B.9 Dagelijkse GedragsRapportage (DGR)
B.10 Interventies typen gedragsproblemen
B.11 Overzicht beïnvloedbare en moeilijk te beïnvloeden factoren
B.12 Observatieformulier Positief Gedrag (OPG)