In dit openbare deel zijn slechts enkele links actief. Om toegang te krijgen tot het volledige materiaal registreer je met behulp van de code in het boek "Handelingsgericht werken in het passend onderwijs" of door betaling van een eenmalige bijdrage.

A.1 Intake groeidocument HGW
A.2 Overzichtslijst onderwijsbehoeften
A.3 Prioritering onderwijsbehoeften
A.4 Overzichtslijst onderwijsbehoeften technisch lezen en spelling
A.5 Interventiekader HGW voor individuele leerling
A.6 Formulier gesprekspunten leerlingbespreking
A.7 Werkblad Goodness-of-fit
A.8 Checklist HGW klassenconsultaties of observaties
A.9 Kijkwijzer Groepsbezoek HGW
A.10 Kindplan
A.11 Groepsplan 1-8
A.12 Groepsoverzicht
A.13 Groepsplan SEO en werkhouding
A.14 Aanmeldingsformulier leerlingbespreking Werkhouding
A.15 Aanmeldingsformulier leerlingbespreking Leren/cognitieve ontwikkeling
A.16 Aanmeldingsformulier leerlingbespreking Gedrag/sociale en emotionele ontwikkeling
A.17 Werkblad Waarneming SEO en Werkhouding
A.18 Verzamellijst Informatie bij fase “waarnemen” stap 1