Het boek wordt onder meer gebruikt in de opleiding Pedagogiek aan de Haarlemse pabo. Docente Marleen de Rue gaf studenten vijf colleges aan de hand van het boek en schreef ons haar ervaringen.

Studenten leren de eerste vier hoofdstukken als tentamenstof, samen met het boek ‘Gedragsproblemen in de klas’. Zij vinden het soms lastig om te lezen, met name hoofdstuk 2: ‘De stof is pittig en het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken vinden ze ingewikkeld’. Sommige delen vinden studenten ‘iets te langdradig’. Marleen: ‘Dan is een hoofdstuk zó uitgebreid dat ze soms de draad kwijt raken’.

Als docent vindt Marleen het een fijn boek: ‘Het bevat veel theorie en heeft diepgang, daar kon ik in mijn lessen echt iets mee’.