C.4 Format Teambespreking uitgangspunten HGW

Herkomst/bron: De Vries, Hogeschool Utrecht (2012).

Toelichting: Werken volgens de zeven uitgangspunten
lijkt voor de hand liggend en is algemeen aanvaard in het onderwijs. Dit format
geeft een teambespreking vorm en inhoud rond de dagelijkse praktijk van hoe
goed men er in geslaagd is de uitgangspunten van HGW in concreet gedrag om te
zetten. De (interne) begeleider vraagt aan alle teamleden of men er wel dan
niet in geslaagd is gedrag tot in de klas zichtbaar te maken. Of te formuleren
welk gedrag er zeker niet vertoond mag worden wil men echt werken volgens alle
uitgangspunten.

Verwijzing naar hoofdstukken: 1.4, 2.6, 5.1, 5.2,
5.4, 5.5, 6.4.

Gebruiksaanwijzing: De begeleider vraagt voor de
teambespreking aan alle teamleden dit format in te vullen en mee te nemen. De
begeleider van het team voert het teamgesprek met alle leraren aan de hand van
de vragen en de gegeven antwoorden uit dit format. Eventuele aandachtspunten
worden geformuleerd en concrete afspraken gemaakt rond ondersteuning van de
leraar om deze uit te voeren.


Ga naar het document.