A.2 Overzichtslijst onderwijsbehoeften

Herkomst/bron: gebaseerd op Pameijer & Van Beukering (2006); Pameijer, Van Beukering & De Lange (2009); Van Meersbergen, WOSO/RdMC/OU (2009); Van Meersbergen, LEOZ/WOSO (2012).

Toelichting: Alle leerlingen hebben naast de algemene onderwijsbehoeften ook meerdere specifieke onderwijsbehoeften op het domein van leren, en van gedrag en werkhouding. De overzichtslijst onderwijsbehoeften geeft een opsomming van mogelijke onderwijsbehoeften op beide domeinen. Er zijn hulpzinnen geformuleerd die een afstemming op specifieke onderwijsbehoeften enerzijds en de onderlinge relatie tussen beide domeinen anderzijds beter mogelijk maken. Het is een hulpmiddel bij het waarnemen en begrijpen van onderwijsbehoeften.

Verwijzing naar hoofdstukken: 2.4, 2.5, 4 algemeen.

Gebruiksaanwijzing: De leraar vult, eventueel samen met de interne begeleider, deze overzichtslijst in voor die leerlingen van wie de onderwijsbehoeften nog niet duidelijk zijn. Niet alle waargenomen onderwijsbehoeften worden in een individueel handelingsplan opgenomen. Sommige onderwijsbehoeften staan al in het groepsplan of in een subgroepsplan/clustering van onderwijsbehoeften. Dan moet er opnieuw instructie of tijdelijk extra aandacht aan een bepaalde ondersteuning gegeven worden. Daar moeten keuzes in gemaakt worden en de hulpzinnen zijn hierbij te gebruiken. Ook zullen enkele specifieke onderwijsbehoeften in een individueel handelingsplan een plaats kunnen krijgen. Er zijn meerdere varianten mogelijk met betrekking tot het formuleren van hulpzinnen. Vanuit Human Dynamics-benadering worden ook een aantal hulpzinnen en onderwijsbehoeften gepresenteerd.


Ga naar het document.