B.1 Gedragsmatrix

Herkomst/bron: Van Meersbergen, Fontys OSO (2012).

Toelichting: Deze matrix geeft de onderdelen voor een
omschrijving van concreet waarneembaar gedrag van een leerling aan. De
onderdelen zijn gebaseerd op de acht schalen van typerend gedrag van Van der
Wolf & Van Beukering (2009), in combinatie met de tien criteria van Rutter
(1985). De gedragsmatrix zet gedrag op een glijdende schaal van externaliserend
gedrag naar internaliserend gedrag en biedt aan de leraar (of
gedragsspecialist, mentor of interne begeleider) de mogelijkheid de ernst van
het vertoonde gedrag te omschrijven. Hierdoor wordt het beter mogelijk om
subjectief beoordeeld gedrag door de leraar vergelijkbaar in relatie met
leeftijdgenoten/groepsgenoten en bespreekbaar te maken.

Verwijzing naar hoofdstukken: 3.5, 4.4, 4.6.

Gebruiksaanwijzing: De leraar vult de gedragsmatrix voor
een specifieke leerling in (=gedragsprofiel leerling). Op basis van de
gedragsmatrix wordt er een gedragsprofiel van een leerling opgesteld. De leraar
zelf of de ondersteuner van deze leraar brengt de gedragsprofielen van de
leerlingen in een leerlingbespreking, groepsbespreking of teamoverleg. Indien
nodig wordt de ondersteuningsbehoefte van de leraar ook besproken.


Ga naar het document.